پلان های معماری طراحی فرهنگسرا

پلان های معماری طراحی فرهنگسرا

پلان های معماری  طراحی فرهنگسرا

پروژه ی دانشگاهی شامل پلان های معماری طبقه اول و طبقه دوم و طبقه همکف و نما و برش از یک فرهنگ سرا در برنامه اتوکد که به عنوان پروژه ی اتوکد رشته معماری دانشگاه پیام نور پذیرفته شده است.

 


دسته:

پلان های معماری طراحی فرهنگسرا

خرید آنلاین